Pozvánka na valnou hromadu T.J. Sokol Olomouc-Bělidla,

která se koná ve středu 21. března 2018 v 18.00 hod. na Pavilonku

NA PROGRAMU:

  1. Zahájení, volba předsedy VH, zapisovatele, mandátové komise a návrhové komise.
  2. Zprávy o činnosti v r. 2017 a plány na r. 2018 – starosta, jednatel a členové výboru jednoty, všestrannost, tenis, stolní tenis.
  3. Zpráva hospodáře za r. 2017 a rozpočet na r. 2018.
  4. Zpráva kontrolní komise o kontrole hospodaření jednoty v  r. 2017.
  5. Rozprava k předneseným zprávám a k dalším problémům jednoty, různé.
  6. Schválení výroční zprávy, schválení usnesení, závěr.

V průběhu jednání bude podáno malé občerstvení. V závěru si budou moci členové zaplatit sokolské příspěvky na rok 2018.

 

Luboš  T o u š e k

 

starosta T. J. Sokol Olomouc-Bělidla

« »