Záznamy o teplotách za předešlá léta:

Teplotní rekordy:

maximální zaznamenaná teplota v průběhu tábora: 32 °C
minimální zaznamenaná teplota v průběhu tábora: 7 °C

Rok 2013:

Rok 2012:

Meziroční maxima a minima:

Jedná se o maximální a minimální teploty za období běhu jednoho tábora za několik let zpět.

Zobrazený záznam je za 11 dnů tábora. Z technických důvodů se nám zatím nepodařilo zobrazit časovou osu správně.