Pozvánka na valnou hromadu T.J. Sokol Olomouc-Bělidla,

která se koná ve středu 15. března 2017 v 18.00 hod. na Pavilonku

 

NA PROGRAMU:

  1. Zahájení, volba, zapisovatele, mandátové komise a návrhové komise.
  2. Zprávy o činnosti v r. 2016 a plány na r. 2017 – starosta, jednatel a členové výboru jednoty, všestrannost, tenis, stolní tenis.
  3. Změny ceny sokolských příspěvků, význam a povinnost zakoupení sletové známky v letech 2017 a 2018.
  4. Zpráva hospodáře za r. 2016 a rozpočet na r. 2017.
  5. Zpráva kontrolní komise o kontrole hospodaření jednoty v  r. 2016.
  6. Vytyčení hlavních údržbových prací v roce 2017.
  7. Rozprava k předneseným zprávám a k dalším problémům jednoty, různé.
  8. Schválení výroční zprávy, schválení usnesení, závěr.

V průběhu jednání bude podáno malé občerstvení. V závěru si budou moci členové zaplatit sokolské příspěvky na rok 2017.

 

 

Luboš  T o u š e k

starosta T. J. Sokol Olomouc-Bělidla

« »