POZVÁNKY NA AKCE NA PŘELOMU ROKU

Koncem roku zve Pepácká komise Olomouc všechny příznivce PP na dvě tradiční akce.

Silvestrovský pochod (aneb akce „běžky nebo pěšky“) bude v sobotu 28.12. 2013. Odjezd

pěších účastníků v 9.36  z hl.n. Sraz zhruba 20 min. před odjezdem vlaku, aby bylo možno koupit hromadnou jízdenku..

 

Novoroční přejezd Jeseníků se koná v sobotu 4. ledna 2014, rovněž podle zaběhnutých

zvyklostí. Odjíždí se rychlíkem z Olomouce hl.n. v 7.53

Při společném nástupu se dohodneme na trase či trasách (možná i v několika skupinkách dle

lyžařské zdatnosti), které budou končit buď v Koutech n.Desnou přes Šerák, nebo ve Starém

Městě pod Králickým Sněžníkem přes Paprsek.

Protože je o tuto akci velký zájem i ze strany NEBĚŽKAŘŮ, lze trasy absolvovat i bez běžek.

Vlaky zpět ze stanice Ramzová – 15. 23

Asi už ani není nutno připomínat, že se jedná o zcela volně organizované akce pro členy

ASPV, Sokola, ale i „civilisty“. Akce nemají žádné „centrální zabezpečení“ a jde „jen“ o

dobrý pocit nás všech z toho, kolik kamarádů se nás zase po roce sejde. Za bezpečnost při

obou akcích odpovídají cvičitelé či vedoucí jednotlivých zúčastněných skupin (což se týká

zejména případných skupinek dětí a mládeže – ty v každém případě musí mít svého dospělého

 

Alena Opluštilová, Martina Michalíková

regionální vedoucí CPP župní vedoucí PP

(728 544 400) (777 646 407)

« »