Pozvánk a na valnou hromadu jednoty,

která se koná dne 15. února 2012 v 18.00 hod. na Pavilonku

NA PROGRAMU:

  1. Zahájení a volba zapisovatele a návrhové komise.

  2. Zprávy o činnosti jednoty v r. 2011 a plány na r. 2012 – starosta a členové výboru jednoty, všestrannost, tenis, stolní tenis.

  3. Zpráva hospodáře za r. 2011 a rozpočet na r. 2012.

  4. Zpráva kontrolní komise o kontrole hospodaření jednoty v  r.2011.

  5. Informace o členských a odd. příspěvcích v r. 2012 a o jubilejní známce v roce 2012.

  6. Rozprava k předneseným zprávám a k dalším problémům jednoty.

  7. Různé.

  8. Schválení usnesení a závěr.

V průběhu jednání bude podáno malé občerstvení.

 

V závěru valné hromady si budou moci členové zaplatit členské a oddílové příspěvky na rok 2012 a jubilejní známku 2012.

 

Upozorňuji, že dlouhodobým členům v loňském roce již „došla“ členská legitimace (není již místo na další členské známky). Prosím je, aby v závěru VH požádali ses. Jančářovou o vystavení nové legitimace.

 

Luboš Toušek, starosta jednoty

« »